โอซีvsจีดี View my profile

Recommend

This is ME

posted on 18 Feb 2010 21:57 by orozo

ALL EVERYTHING WITH ME

 

 

 

 

 

 

 

MA NAME :: ISSARAPORN      MA LAST NAME :: SUPALUCK {KWON 55+}

MA NICKNAME :: ROSE          MA A.K.A. :: oRoZo  

HAPPY BIRTH DAY :: 14 FEB 1991   [19 YEARS]

MA LIFE STYLE 

AM CRAZY ,, AND DON'T CARE + 

WHO MAKE ME HOT ? :: ALL IN YG FAMILY {BIGBANG}